Användarvillkor 24genetics.com Int.

24Genetics-logo

Alla 24genetics.com-tester utförs i laboratorier godkända av hälso- och sjukvårdspersonal med specialisering inom genetik.

24genetics.com rekommenderar alltid att alla beslut som fattas till följd av de uppgifter som lämnats är överens med din specialistläkare. Genetik är ett grundläggande verktyg för hälsa och bör tolkas med all din kliniska information.

Vi tar integritet av våra kunders data väldigt seriöst och överensstämmer med Allmänna dataskyddsbestämmelserna (RGPD). Du kan se vår dataskyddspolicy här.

Du kan se våra juridiska och avtalade villkor här och i informerat samtycke här.


Kontakt