Farmakogenetik: det första steget mot personlig medicinering

BANNER COVID 24G IN

Pharmacogenetics-testet hjälper dig och din läkare att välja de lämpligaste medicinerna

Hur många gånger har vi sett att en viss medicin inte känner samma sak som andra människor?

Detta är så och har varit så långt under hela livet; Varje person är annorlunda och var och en av oss känner sig annorlunda än mediciner (och måltider). Orsakerna till dessa skillnader är många, vissa kända och andra ännu inte.

En av de kända orsakerna är genetisk predisposition.

Vetenskapen har identifierat några gener som direkt påverkar hur vissa mediciner känner sig. De är inte den enda faktorn, utan en av dem och väldigt viktigt och läkarna måste börja ta hänsyn till det, eftersom de inte alltid gör det.

Fram till relativt nyligen var det att utföra denna genetiska analys av farmakologisk predisposition något dyrt och komplicerat, men nyligen kan denna analys göras till priser som inte lämnar utrymme för ursäkter för att inte använda denna information innan man föreskriver vissa mediciner.

Tack vare vårt DNA-test av farmakogenetik Vår läkare kan bättre identifiera vilka mediciner som kommer att vara mer effektiva och kommer att ha mindre negativa biverkningar på oss.

dna läkemedelspredispositionstest

DNA Internationa

×

Logga in