Rapporter från RAW-data

Om du redan har gjort ett genetiskt test, hos oss eller med ett annat genetikföretag och du har din Raw Data-fil (datafil med din genetiska karta), kan du i denna sektion begära din genetiska rapport. Ladda upp filen när du skickar beställningen eller skicka den via e-post. Om du redan har gjort vårt test måste du bara berätta numret på ditt kit i kommentarerna till ordern.

Resultat 1 - 6 av 6

DNA Internationa

×

Logga in