24G logotyp

Användarvillkor

RÄTTSLIGA VILLKOR

ANVÄNDARVILLKOR OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

1. ALLMÄNNA ASPEKTER.

1.1 Identifiera data från 'Information Society Service Provider' (24Genetics SL)

I enlighet med artikel 10 i lag 34/2002, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, informeras du om att 24Genetics SL – vars handelsnamn för denna portal är 24Genetics.com– (nedan "24Genetics.com"), ett företag registrerat i Madrid Mercantile Registry, med CIF B86093812, är ägare till aktiviteten som bland annat utförs via webbplatsen https://www.24Genetics.com. 24Genetics.com har sitt säte på Juan Montalvo 17 Street i Madrid, Spanien och den kommersiella adressen finns i Paseo de la Castellana 95 15A 28046-fabriken i Madrid. Om du vill kontakta oss kan du kontakta den kommersiella adressen samt via e-post: [e-postskyddad].

1.2 Godkännande och giltighet av de allmänna villkoren.

Både navigering och användning och / eller förvärv av någon av de tjänster som erbjuds på den här webbplatsen tillskriver dig användarens villkor och innebär att du fullt och oavhängigt accepterar varje enskild av de allmänna villkoren (nedan "Allmänna Villkor") som gäller när du, som användare (nedan kallad "användaren"), öppnar sidan https://www.24Genetics.com (hädanefter "webbsidan" eller helt enkelt "webben"). 24Genetics.com kan när som helst och utan föregående meddelande ändra dessa allmänna villkor genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen så att de kan vara kända av användarna när som helst och förbehåller sig rätten att ensidigt ändra i när som helst och utan föregående meddelande, presentation, konfiguration och innehåll på webbsidan samt de villkor som krävs för användningen. Därför rekommenderar 24Genetics.com användaren att skriva ut eller spara och läs under alla förhållanden de allmänna villkoren varje gång han kommer åt webbsidan. På samma sätt förbehåller sig den rätten att, när som helst och utan föregående meddelande, upphäva eller avsluta hela eller delar av de tjänster som erbjuds på webbplatsen.

2. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

2.1 Användning av webbsidan.

Användaren förbinder sig att använda webbplatsen i enlighet med lagen, dessa villkor, moral och allmänt accepterade goda seder och allmän ordning, svara mot 24Genetics.com eller tredje part för eventuella skador Det kan orsakas som en följd av överträdelsen av nämnda skyldighet. Användaren får inte använda webbplatsen för olagliga ändamål eller effekter, i motsats till bestämmelserna i dessa skadar rättigheter och intressen andras allmänna villkor eller på något sätt skada, avaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen eller servern där den är värd, eller förhindra dess normala användning eller njutning. I de fall där det är nödvändigt för användningen av någon av de tjänster som ingår i webbplatsen, ange ett användarnamn (hädanefter "logga") och lösenord (hädanefter "lösenord"), användar åtar sig att göra flitigt bruk inte längre göra tillgängliga för tredje part i ditt användarnamn och lösenord och måste underrätta 24Genetics.com utan dröjsmål, förlust, stöld eller andra omständigheter som kunde ha äventyrat sekretess det.

2.2 skyldigheter för användaren.

I allmänhet samtycker användaren att följa dessa villkor och uppfyller de särskilda varningar eller instruktioner som finns däri eller på webbplatsen och alltid agera i enlighet med lagen, moral och krav god tro, med hjälp av flit lämplig för den typ av tjänster åtnjuter genom att avstå från att använda webbplatsen på ett sätt som kan hindra, skada eller försämra den normala funktionen, egendom eller rättigheter 24Genetics.com deras leverantörer, övriga användare eller i allmänhet av någon tredje part. Specifikt och utan innebär någon begränsning av förpliktelse av användaren i allmänhet enligt föregående stycke, samtycker användaren om användningen av webbplatsen samt att tillhandahålla tjänster till: (I) vid registrering, är användaren skyldig att sanningsenligt tillhandahålla uppgifterna och hålla dem uppdaterade (II) att inte införa lagra eller distribuera eller från webbplatsen, information eller material som är kränkande, ärekränkande, obscent, hotfullt, främlingsfientliga, uppviglar våld, diskriminering på grund av ras, kön, ideologi, religion eller annat villkor eller social eller personlig omständighet (s. t.ex.. för hälsofrågor), eller på något sätt skada för moral, allmän ordning, grundläggande rättigheter, medborgerliga friheter, heder, integritet eller bilden av andra och allmänna föreskrifter som gäller; (III) att inte införa, lagra eller överföra via hemsidan något datorprogram, data, virus, kod, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller något annat instrument eller elektronisk eller fysisk enhet som kan orsaka skador på webbplatsen, i någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen, eller någon av de utrustning, system eller nätverk 24Genetics.com, alla användare, 24Genetics.com leverantörer eller i allmänhet någon tredje part, eller på annat sätt kunna orsaka någon typ av förändring eller förhindra normal drift därav; (IV) att korrekt vakta användarnamn och lösenord som tillhandahålls av 24Genetics.com till användare som identifierare och nycklar för tillträde till de tjänster som erbjuds på webbplatsen, överens om att inte överföra dess användning eller tillstånd tillgång till dem från tredje part, hålla 24Genetics.com ofarlig och antar användaren ansvaret för de skador som kan härröra från deras otillbörliga användning.

2.3 ansvarsfriskrivning

24Genetics.com ansvarar endast för eventuella skador som användaren kan drabbas av på grund av användningen av webbplatsen, när skadorna är direkt hänförliga till den. När det gäller information och innehåll som ingår i webbplatsen eller som du kan ha tillgång till som en följd av länkarna som är etablerade i det, garanterar 24Genetics.com på något sätt inte tillgång till information och innehåll när som helst , dess noggrannhet eller dess aktualitet eller uppdatering eller dess lämplighet eller användbarhet för användarens ändamål, inte ansvarig för skador och förluster av någon art som kan bero på överföring, diffusion, lagring, tillgänglighet, mottagning, skaffa eller få tillgång till innehållet som ingår i webbsidan eller de som tillträde erhålls till följd av de länkar som etableras där. 24Genetics.com friskriver (och Användaren accepterar det) från allt ansvar för felaktig eller obehörig användarnamn och lösenord användning och bristande omsorg upprätthålla Användar hemlighet av dem. På liknande sätt, 24Genetics.com friskriver (och Användaren accepterar den) från allt ansvar för skador av något slag som kan uppstå, avsett som och inte begränsat till (i) närvaron av virus eller andra skadliga element på webbsidan, eller webbsidor som du kan nå via länkarna etablerade däri som kan orsaka förändringar i datorsystemet, elektroniska dokument eller filer av användare; (II) interferens, utelämnanden, avbrott, fel och / eller nedkopplingar i driften av denna elektroniska systemet eller apparater och datorer av användare som motiveras av orsaker som ligger utanför 24Genetics.com, som förhindrar eller fördröjer tillhandahållandet av tjänster eller navigering genom systemet och webbsidan; (III) förseningar eller blockeringar i användningen som orsakas av brister eller överbelastning av Internet eller andra elektroniska system; (IV) som de kan orsakas av tredje part genom illegal bortom kontroll av webbsidan och som inte kan tillskrivas 24Genetics.com; (V) informations skillnader, dokumentation och / eller annat innehåll på sidan som kan finnas mellan den elektroniska versionen och den tryckta versionen Web; (VI) att det är omöjligt att tillhandahålla tjänsten eller tillåta åtkomst av skäl som inte kan tillskrivas 24Genetics.com, på grund av användaren, tredje part eller force majeure. 24Genetics.com ansvar för skador av något slag som kan vara intresserad ut får inte överstiga i alla fall genom uttrycklig överenskommelse mellan parterna, det belopp som skall fastställas i varje enskilt fall i de särskilda villkoren för tjänsten köps.

2.4 Användning av hyperlänkar.

Internet-användare som vill införa länkar från sina egna webbplatser till webbplatsen måste uppfylla de villkor som anges nedan utan okunnighet om dem att undvika ansvar enligt lagen. Länken kommer endast ansluta till startsidan eller hemsidan för webbplatsen, men kan inte föröka sig på något sätt (inline länkar, kopiering text, grafik, etc). Det skall vara förbjudet i samtliga fall i enlighet med gällande lagstiftning och gällande när som helst skapa ramar av något slag som involverar webbsidan eller tillåta visning av innehållet genom andra än de på sidan Internet-adresser webb och i vilket fall som helst, när den betraktas i samband med innehåll utanför webbsidan så att: (i) producerar eller kan producera, fel, förvirring eller vilseledande användare om det verkliga ursprunget av tjänsten eller innehåll; (II) antar en handling av jämförelse eller orättvis imitation (III) tjänar till att utnyttja rykte av varumärket och prestige av 24Genetics.com; eller (IV) på något annat sätt är förbjudet enligt gällande lagstiftning. De gjordes inte från den sida som introducerar länken falska, felaktiga eller felaktig på 24Genetics.com, dess ledning, anställda, kunder eller kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls. Under inga omständigheter ska uttryckas på sidan där länken 24Genetics.com har samtyckt till införandet av länken eller på annat sätt sponsorer, samarbetar, verifierar eller övervakar tjänster av avsändaren befinner sig. Det är förbjudet att använda något namn, grafik eller blandade märke eller något annat kännetecken av 24Genetics.com inom sidan av avsändaren förutom vad som är tillåtet enligt lag eller uttryckligen godkänts skriftligen av 24Genetics.com och där tillåts i dessa fall en direktlänk till webbsidan på det sätt som fastställs i denna paragraf. Den sida som innehåller länken ska följa lagen och får inte under några omständigheter ge eller länka till eget innehåll eller tredje part som: (i) är olagligt eller strider mot moral och goda seder (pornografiskt, våldsamt, rasistiska, etc); (II) inducerar eller kan framkalla användaren det felaktiga intrycket att 24Genetics.com stöder stöder, följer eller på något sätt stöder idéer, uttalanden eller uttryck, lagliga eller olagliga, avsändarens; (III) är olämpliga eller irrelevanta för aktiviteten hos 24Genetics.com hänsyn till platsen, innehåll och tema för avsändarens hemsida. På samma sätt ska användaren inte ingå på hemsidan varje hyperlänk (hädanefter "länken") riktad till en webbsida som innehåller information eller olagligt, i strid med moral och goda seder allmänt accepterade innehåll, och allmän ordning.

2.5 Policy för skydd av personuppgifter.

24Genetics.com inser vikten av att skydda området användarnas integritet på webbsidan, som har utvecklat en strategi för skydd av personuppgifter du lägger i din kunskap, att egen utskick och frivilligt besluta om att ge till 24Genetics.com de personuppgifter som kan krävas eller erhållas när du använder denna webbplats och / eller begär någon av de tjänster som erbjuds i den. 24Genetics.com förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förvarning, ensidigt ändra sin personuppgiftspolicy för att anpassa den till gällande lagstiftning hela tiden. För att begära information eller, i förekommande fall, fortsätt med upphandling eller förvärv av tjänster som erbjuds, måste användarna först lämna vissa personuppgifter 24Genetics.com behandlas i syfte att tillgodose de undersökningar gjorts, där så är lämpligt, formalisera rekrytering på distans, hantera, administrera, låna ut, expandera, förbättra och anpassa de tjänster som erbjuds på webbplatsen. Förutom realiseringen av reklam- och reklamaktiviteter på något sätt, vilket kan vara av intresse. I enlighet med grundlagen 15 / 1999 från 13 december skydd av personuppgifter (nedan "LOPD"), användaren har rätt till tillgång, rättelse, annullering och opposition i enlighet med bestämmelserna vigor med avseende på dina personuppgifter som samlats in enligt de föregående styckena, att kunna rikta till sådana ändamål, med fotokopi av ID, Pass eller motsvarande identitetsdokument, till den angivna kontaktadressen. Intresserade parter informeras om att de kan utöva sina rätt till tillgång, rättelse och avbokning på följande adress: Paseo de la Castellana 95 15A 28046-fabriken i Madrid, Spanien eller på e-postadressen [[e-postskyddad]] Användaren uttryckligen godkänner införandet av uppgifter som samlats in när du surfar på webbplatsen, eller tillhandahålls genom att fylla i någon form, inklusive de som härrör från affärsrelation och / eller leverans av tjänster som köps i filen som anges ovan . Å andra sidan, när det gäller uthyrning / använda de tjänster som erbjuds via webben som kräver behandling av särskilt känsliga data (hälsa) användaren uttryckligen samtycker till behandling av sådana uppgifter av personalen 24Genetics.com att det kommer att hållas under tystnadsplikt och sekretess som fastställs i artikel 10 LOPD, anta säkerhetsåtgärder som ingår i det kungliga dekretet 1720 / 2007 från 21 december godkänna de förordningar som genomför LOPD ( nedan kallad "LOPD-förordningen"). Under datainsamling och i varje del av webbplatsen där sådana uppgifter begärs användaren kommer att informeras, antingen genom en hyperlänk, antingen i form själv, obligatoriska eller icke-samling sådana uppgifter. 24Genetics.com förbinder sig att använda data i filen att respektera sekretess och användning i enlighet med syftet med filen och för att uppfylla sin skyldighet att hålla den och vidta alla åtgärder för att förhindra förändring, förlust eller obehörig åtkomst, i enlighet med Data Protection Act föreskrifter och andra regler, i alla lägen, är tillämpligt. Slutligen, när det gäller minderåriga deras personuppgifter och genetisk information kommer också konfidentiellt användas, prioriterar i alla fall barnets intresse framför alla andra i enlighet med bestämmelserna i grundlagen 1 / 1996 från 15 januari , av minderårigas rättsliga skydd.

2.6 Användning av cookies.

Webbplatsen har "cookies" som tillåter 24Genetics.com att få en serie data från Användare. Vad är kakor? Kakor är textfiler och nummer som innehåller små mängder information som kan skickas till användarens enhet (dator, smartphone, tablett ...) när han besöker vår webbplats. Även om cookies skickas till en enhet kan de inte få tillgång till personlig information eller överföra virus, de spårar bara navigationen på webbsidan. Om du besöker vår webbplats skickas dessa cookies tillbaka till vår hemsida eller en annan webbplats som känner igen cookien, vilket gör det möjligt för oss att känna igen din enhet. Hur använder vi cookies? Kakor är användbara eftersom de tillåter dig att navigera lättare mellan olika sidor, kom ihåg dina preferenser och vi använder dem för att förbättra din online-upplevelse. Vi använder för tillfället sessionskakor, såväl som tekniska, personliga, analys och reklamkakor. Det senare tillåter hantering av annonsutrymmen som visas på webben baserat på kriterier som innehållet eller frekvensen för annonserna. Slutligen ange att vi använder Google Analytics. Denna cookie används för att samla information om hur vår webbplats används. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och som hjälpelement för att förbättra webbsidan. Vi delar inte denna information med tredje part. Kakan samlar information anonymt, vilket innebär att den inte kan kopplas tillbaka till användaren. Den samlar in data som antalet besökare som har använt vår hemsida, där besökarna kommer från webbplatsen och vilka sidor de har besökt. Om du vill ha mer information om Google Analytics kan du läsa sin online sekretesspolicy. Här kan du hitta information om integritet i Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009 Sociala nätverkskakor? Å andra sidan använder de sociala nätverk som 24Genetics.com samverkar på på webbplatsen använd cookies i sina knappar för att dela. 24Genetics.com har ingen inblandning, kontroll eller information om resultat, de är ansvariga för varje socialt nätverk. När användaren registrerar med inloggningsuppgifter för ett socialt nätverk godkänner han det motsvarande sociala nätverket för att behålla en beständig cookie som kommer ihåg sin identitet och garanterar åtkomst tills det löper ut. Användaren kan ta bort cookien och återkalla åtkomst genom att uppdatera sina inställningar i motsvarande sociala nätverk. 24Genetics.com rekommenderar användaren att granska användarvillkoren och sekretesspolicyerna och cookiesna i de sociala nätverk som används. Hur kan jag inaktivera cookies? Du kan välja det alternativ som datorn får en varning varje gång en cookie skickas eller du kan välja att inaktivera alla cookies. För att göra det måste du gå till konfigurationsmenyn i din webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome ...). Varje webbläsare är annorlunda, så vi rekommenderar att du checkar hjälpmenyn i din webbläsare för att få veta hur du ställer in dina cookies korrekt. Men kom ihåg att det är möjligt att om du avaktiverar cookies har du inte tillgång till några funktioner som gör vår hemsida effektivare. Om du inte vill att uppgifterna i dina besök ska kommuniceras av Google Analytics, kan du installera Google Analytics Inaktivera tillägg för webbläsare. Här kan du hitta mer information om installationen och avinstallationen av det nämnda komplementet: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Ovan nämnda webbplatser är inte 24Genetics.com webbplatser och vi är inte ansvariga för innehållet.

2.7 Intellectual and Industrial Property.

Innehållet på webbplatsen (nedan "content"), inklusive, men inte begränsat, icke-exklusiv, text, fotografier, grafik, bilder, ikoner, programvara, länkar och annat audiovisuellt innehåll, samt grafisk design och Källkoder är den immateriella äganderätten till 24Genetics.com eller tredje part som har tilldelat dem till 24Genetics.com. Detta innehåll skyddas av nationella lagar och internationella avtal om immateriella rättigheter som är tillämpliga. Likaså är alla varumärken, varunamn eller logotyper av något slag som förekommer på webbplatsen ägs av tredje part 24Genetics.com eller, i förekommande fall, har godkänt 24Genetics.com införande och användning på webbplatsen . All industriell och immateriell äganderätt på denna webbplats är lagligt reserverad och tillgång till den eller användningen av den, bör inte på något sätt övervägas som beviljande av licens eller rätt till någon aktiv vars ägande eller ägande motsvarar 24Genetics.com eller tredje part. Helt eller delvis reproduktion på något sätt innehåll, varumärken, varunamn och logotyper av alla slag, inklusive på webbplatsen samt försäljning, överföring, leasing, distribution, offentlig kommunikation, omvandling eller någon annan användning du vill ge dem, utan förhandstillstånd Express från ägaren är strängt förbjudet och åtalas civila och, i förekommande fall, kriminellt, i enlighet med nationella lagar och internationella fördrag.

3. Villkor för försäljning av tjänster som erbjuds på webbsidan

3.1. Information före anställning.

Dessa allmänna kontraktsvillkor, tillsammans med dokumentet om "informerat samtycke" och de särskilda villkor som kan fastställas uttryckligen reglerar förhållandet som uppstår mellan 24Genetics.com och användare som kontraktet tjänster som erbjuds via webbplatsen. Vi meddelar dig att språket i vilket kontraktet mellan 24Genetics.com och Client kommer att bli perfekerat, kommer att vara spanska. Dessa allmänna villkor har upprättats i enlighet med bestämmelserna i den spanska rättsordningen: i 34 / 2002 Law Society Services Information och elektronisk handel, 7 / 1998 lagen om allmänna avtalsvillkor, Juridik 7 / 1996 i detaljhandelsförordningen, regler om försvar av konsumenter och användare, och hur många lagbestämmelser som är tillämpliga. Användningen och / eller förvärvet av någon av de tjänster som erbjuds via webbsidan förutsätter acceptans som användare, utan reserveringar av något slag, för varje enskild av dessa Allmänna Villkor, liksom de särskilda villkor som anges i ditt ärende, styra förvärvet. I detta avseende håller Användaren att 24Genetics.com tjänster begränsas av i huvudsak följande frågor som genetisk forskning: (i) majoriteten av forskning och genetiska studier genomförs i kaukasiska populationen (vit); Det är därför möjligt att tolkningarna från 24Genetics.com inte är giltiga om användaren inte hör till den ovannämnda loppet. ii) Som en fortsättning på vad som anges i punkt i ovan är genetiska sjukdomsrelationer normalt baserade på etnisk identitet, och forskning fokuserar på begränsade populationer. Således kan dessa undersökningar ge kunskap om en viss population men inte av en enskild medlem och likaså har relationerna inte studerats i många populationer och kan därför inte vara giltiga för andra populationer. och (iii) genetisk forskning utvecklas dag för dag och följaktligen kan den nuvarande kunskapen om genetiken hos vissa sjukdomar eller individuella förhållanden vara delvis och felaktigt. Så, som en fortsättning på det ovanstående, uttryckligen samtycker Användaren att 24Genetics.com inte garantera att dess tjänster (inklusive resultat) är fria från fel, är 100% korrekt, tillförlitlig och säker, har tids kontinuitet eller uppfyller vissa förväntningar en del av användarna. 24Genetics.com meddelar att de förfaranden för att genomföra förvärv av tjänster är de som beskrivs i dessa regler och villkor och de specifika läggas på displayen under navigering, så att användaren är medveten om och accepterar dessa förfaranden som behövs för att få tillgång till de tjänster som erbjuds på webbsidan. Eventuell ändring och / eller korrigering av de uppgifter som användarna lämnat under navigeringen är möjliga och måste utföras enligt anvisningarna på webbsidan. Tjänsterna som erbjuds på webbsidan, tillsammans med deras egenskaper och priser, kommer att visas i motsvarande katalog på skärmen. 24Genetics.com förbehåller sig rätten att när som helst bestämma tjänsterna och, i förekommande fall, produkter som finns och erbjuds användarna via webbsidan. Således 24Genetics.com kan när som helst, lägga till nya tjänster och / eller produkter som ingår på webbplatsen, mening, om inte annat anges, samma skall regleras av bestämmelserna i de allmänna villkoren kraft vid den tiden.  MYCKET VIKTIGT: Användare av denna webbplats bör vara över 18 år och bör följa instruktionerna som ingår i de olika skärmarna i webbsidan att formalisera önskade inköp. Användaren kan få tillgång till webbplatsen men får inte ingå någon köpet om bor i ett land eller territorium där förbjudet enligt tillämplig lag för att köpa tjänster från 24Genetics.com. I sådana fall kan tillgången på webbsidan inte betraktas som ett erbjudande från 24Genetics.com sina tjänster till människor tillgång till webben från sådana länder eller territorier. I de fall där 24Genetics.com tjänster ska användas minderåriga, kommer du vara tvungen att vara någon av föräldrarna eller, i förekommande fall, vilken av dem som utövar föräldraansvar, som köpa tjänster. I avsaknad av föräldrarna skall ha rätt till skydd den enda som kan dra ihop sig med 24Genetics.com. För utförda tjänster 24Genetics.com är minderåriga, som innehar föräldraauktoritet måste bevisa att punkt genom telematik shipping 24Genetics.com skannad kopia av din ID och ID för barnet om det redan dispusiese därav och Familjebok. Låta ID skannad kopia av ett pass eller liknande identitet (både moder / innehavaren av föräldra- och barn om den redan är i besittning av pass eller liknande identifierings) tillhandahållas. Om en sökande 24Genetics.com tjänster för att sänka din handledare måste du bevisa att status genom telematik remission skannad kopia av domen eller domstolsbeslut utse honom tillsammans med hans ID och ID för barnet om Jag hade det redan. Misslyckas ID, skannad kopia av passet eller motsvarande identifikation (både handledare och barnet, om han redan är i besittning av pass eller motsvarande identifikation) lämnas. 24Genetics.com skall på något sätt ansvariga för sanningshalten i de uttalanden som gjorts av dem som förklarar sig vara innehavare av föräldraauktoritet eller förmyndarskap av barnet för vilken som helst av de tjänster som beskrivs på hemsidan anställs. 24Genetics.com inte vara ansvarig för att verifiera äktheten av den dokumentation som de som kontraktet på uppdrag av barnet. 24Genetics.com håller bara kommunikation med användare av lagstadgad ålder.

3.2. Förfarande för förvärv av tjänster.

För förvärv av tjänsterna från 24Genetics.com är användaren skyldig att fylla i registreringsblanketten med den information som krävs, följ anvisningarna på skärmen för att göra valet av önskad tjänst och accepterade dessa allmänna villkor först och Sammanfattningen av inköpet där detaljerna i tjänsten / tjänsterna som du vill förvärva är relaterade, tillhandahålla betalningsinformationen - avvikande från den betalningsmodell som existerar i varje enskilt fall. Informationen från användaren till 24Genetics.com under kontraktsprocessen måste vara fullständig, sann och uppdaterad.

3.3. Bekräftelse av den inköpta tjänsten och instruktioner för användningen.

Vid tidpunkten 24Genetics.com ha bekräftelse på betalning av användaren, inom en period av 24 timmar maximum, kommer senare att få ett e-postbekräftelse, genom vilken kommer du att informeras om inköp, och Stegen som ska följas i varje fall kommer att anges. Om undantagsvis köparen inte får bekräftande e-post inom en period av 24 timmar maximum, bör du kontakta 24Genetics.com rapportera påverkan på e-post [e-postskyddad]. I vilket fall som helst, efter utförandet av köpet, måste användaren acceptera de speciella villkor som kommer att ha tillgängliga vid alla tidpunkter på webbplatsen genom vilket gjorde köpet. Genom att förvärva 24Genetics.com någon tjänst godkänner du och garanterar att: (i) som gav salivprovet är från användaren eller den person som har kontrakterade tjänsten och inte honom tillämpning av bestämmelser som förbjuder honom att tillhandahålla nämnda prov (II) att användaren inte fungerar eller på något sätt relaterat med försäkringsbolag, hälsa eller någon annan tredje part som kan ha ett kommersiellt intresse av resultaten av tjänsten kontrakterade med 24Genetics.com; och (iii) inte förvärva 24Genetics.com service för att sälja, kopiera, mångfaldiga eller utnyttja kommersiellt på något sätt, och inte heller för att kritisera, skada eller utföra någon handling som strider mot 24Genetics.com och aktiviteter. Användaren ansvarar för rätt extraktion av provet enligt anvisningarna som finns i satsen. I det fall som inte har kunnat utvinna tillräckligt DNA från felaktig provtagning, måste användaren betala kostnaden för utrustningen, sjöfart och bearbeta ett nytt prov värderas till € 50 per deltagare.

3.4. Pris och betalningsmetod.

De priser som gäller vid köpet görs de som visas på skärmen (tillämpliga skatter i varje fall ingår), på sammanfattningssidan, efter att köpet slutförts, med undantag för tryckfel. Priserna inkluderar moms om inte annat anges. I allmänhet kommer alla skatter, skattesatser och / eller hyllningar som tillkommer till följd av förvärvet av tjänster, liksom alla andra kostnader som kan uppstå från den, att bäras av användaren. I det ögonblick som användaren väljer en tjänst för att köpa den, kommer mängden av tjänsten att visas i beskrivningen på skärmen, samt, om tillämpligt, motsvarande, till fraktkostnaderna. Köp, beroende på vilka tjänster som ska köpas, kan betalas på något av nedanstående sätt: - Banköverföring - PayPal -kreditkort (Visa, Master Card eller American Express): Betalning av priset på de köpta tjänsterna och frakten kostnader, som kommer att visas på skärmen, kan göras med kredit- eller betalkort. Som ett elektroniskt betalningssystem har 24Genetics.com installerat en betalningsgateway för elektronisk handel som det har avtalat med PayPal, Inc. All data som tillhandahålls för detta ändamål är krypterad för att garantera maximal säkerhet. De finns på en säker server som är certifierad enligt SSL -protokollet (Secure Sockets Layer). Detta protokoll stöds universellt av huvudwebbläsarna och garanterar användaren: (I) identiteten på mottagaren av deras uppgifter (inte efterliknande av säljaren), (II) konfidentialiteten för den information som han tillhandahållit, och (III) integriteten (icke-manipulation) av den information som han tillhandahållit. På samma sätt säger 24Genetics.com att den under inga omständigheter lagrar data från användarna via betalningsgatewayen och att de bara sparas medan köpet görs, betalningen sker och tills perioden har förflutit. av uttag. För att ge kreditkortsägare större säkerhet har ett tresiffrigt nummer inkluderats på deras kort som fungerar som en identifieringskod för att verifiera kortets fysiska närvaro vid transaktioner över Internet. Detta tresiffriga nummer skrivs ut på baksidan av ditt kort (i signaturområdet), direkt efter kortnumret. För att förhindra bedrägliga transaktioner med kreditkort kommer dessa kontrollsiffror att begäras för att validera operationen.

3.5. Återkallande av order.

Returpolicyen för 24Genetics.com är som följer: Beloppet som ska returneras är föremål för följande villkor: - Mängden av ditt köp kommer att returneras med ett straff på 125 €. - Om du redan har skickat provet tillbaka till vårt laboratorium, kan du inte fortsätta med återbetalningen av det utbetalade beloppet. Om köparen i undantagsfall hade något problem med ordern, bör du kontakta 24Genetics.com för att lösa det så snart som möjligt genom att skicka ett mail till följande adress [e-postskyddad] eller tillgång till returformuläret på webben.

3.6. Kommunikation mellan parterna - Kundtjänst.

Vid tillämpningen av dessa allmänna villkor och för all kommunikation som är nödvändig mellan 24Genetics.com och användaren bör dessa riktas till kundtjänst via e-post (skickas ett meddelande till följande adress: [e-postskyddad]) Eller genom att skriva till kundtjänst: BTL Paseo de la Castellana 95 växt 15A, Madrid, 28046, Spanien 24Genetics.com meddelanden till användaren kommer att göras i enlighet med de uppgifter som han skulle registrera sig. Användaren accepterar uttryckligen för all kommunikation relaterad till användningen av webbplatsen och / eller förvärvet av tjänster, användningen av icke-krypterad elektronisk post som ett giltigt förfarande för inlämning av sådan kommunikation. 24Genetics.com Användar undantar från allt ansvar för avlyssning eller tillgång till e-post av obehöriga, samt eventuella skador som användaren kan uppstå som en följd av datavirus, nätverks fel eller liknande fall såvida som kan hänföras direkt till 24Genetics.com.

3.7. Användning och lagring.

Användaren accepterar att 24Genetics.com fastställer praxis och gränser i förhållande till användningen av sina tjänster, bland annat det maximala antalet dagar som innehållet kan lagras, det maximala utrymmet på disk som kan användas för att lagra data för dess konto eller det maximala antalet gånger som användaren kan komma åt under en viss tid. Användaren accepterar att 24Genetics.com eventuellt kan ändra dessa allmänna rutiner och gränser när som helst.

3.8. Nolla.

Om någon av klausulerna i dessa allmänna villkor förklaras helt eller delvis ogiltig eller ineffektiv för bryter mot tillämplig lag, anses det inte subsisting de allmänna villkoren i allt annat, om det inte är en Klausulen vars giltighet beror på giltigheten av de allmänna villkoren eller dess undertryckande bestämmer en betydande minskning av balansen i parternas ömsesidiga fördelar. I ett sådant fall, användaren och förhandla i god tro 24Genetics.com ersättning / s klausul / s förklaras ogiltig eller ineffektiv och åtgärder som uppfyller mer till det avsedda ändamålet.

3.9. Upplösning av kontroverser. Lagstiftning och tillämplig jurisdiktion.

I händelse av att eventuella konflikter eller avvikelser uppstår vid tolkningen eller tillämpningen av dessa avtalsvillkor, lämnar båda parter, uttryckligen avstår från någon annan jurisdiktion, till domstolar och domstolar i Madrid (Spanien). Allt detta utan att det påverkar kundens fakultet att gå till konsumentvetenskapsrådet om deras avgränsning.

0
    0
    Varukorg
    din vagn är tom