24G logotyp
0 0,00

Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR
www.24genetics.com

 

"24GENETICS, SL" (nedan kallat 24Genetics) är dedikerat till utförandet av DNA-tester och genetiska rapporter som det kommersialiserar, under varumärket "24Genetics", både i detaljhandeln, genom direktförsäljning till slutkonsumenter och genom sitt eget nätverk av distributörer.
I enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002, av den 11 juli 2002, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, fortsätter 24Genetics att tillhandahålla tydlig, begriplig och otvetydig information om villkoren för användning av denna webbplats.
Detta dokument fastställer användarvillkoren och reglerar åtkomst, navigering och användning av webbplatsen som finns på URL:en www.24genetics.com (hädanefter "webbplats eller "webbsida").

 

I. ACCEPTERANDE AV ANVÄNDARVILLKOR FÖR DENNA WEBBPLATS

Tillgång till denna webbplats är användarens eget ansvar.
Genom att gå in på, surfa eller använda webbplatsen blir besökaren en användare (hädanefter "användaren") och innebär ett fullständigt, fullständigt och förbehållet godkännande av var och en av ANVÄNDARVILLKOR som ingår i detta dokument, som ska ha samma giltighet och effektivitet som alla skriftliga och undertecknade kontrakt.
Deras efterlevnad och efterlevnad ska kunna verkställas gentemot alla personer som kommer åt, surfar eller använder webbplatsen.
Om du inte godkänner de angivna villkoren ska du inte komma åt, bläddra eller använda dem.

 

II. SYFTE MED DETTA DOKUMENT OCH DESS ÄNDRING

Detta dokument reglerar åtkomst, navigering och användning av webbplatsen, utan att det påverkar det faktum att 24Genetics förbehåller sig rätten att ändra de villkor som krävs för dess åtkomst eller användning, utan föregående meddelande.
Ändringar av villkoren för detta dokument kommer att publiceras i samma form som det visas i eller genom någon typ av kommunikation riktad till användare.
Den tillfälliga giltigheten av detta dokument sammanfaller därför med tidpunkten för dess exponering, tills det är helt eller delvis modifierat, då det ändrade dokumentet träder i kraft.
Åtkomst, navigering och användning av webbplatsen efter att ändringarna eller ändringarna har trätt i kraft innebär godkännande.
Eftersom dessa ANVÄNDARVILLKOR är föremål för ändringar och uppdateringar, kan versionen som publiceras av 24Genetics vara annorlunda varje gång användaren går in på webbplatsen, och därför måste användaren läsa ANVÄNDARVILLKOR varje gång han/hon går in på webbplatsen.

 

III. UPPMÄRKSAMHET PÅ ANVÄNDAREN

24Genetics (för identifiering, se det JURIDISKA MEDDELANDE), som den part som är ansvarig för webbplatsen och leverantören av tjänsten som erbjuds via denna webbplats, erbjuder användarna en ANVÄNDARTJÄNST, tillgänglig från måndag till fredag, från 9:6 till XNUMX:XNUMX, i som den kommer att uppmärksamma alla frågor, klagomål och förslag som görs i samband med tillhandahållandet av nämnda tjänst.
Närmare bestämt kommer kommunikationskanalen att gå via följande e-postadress: info@24genetics.com
24Genetics kommer att svara på klagomål eller frågor som tas emot på kortast möjliga tid.

 

IV. IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER ÖVER WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL

24Genetics är ägare eller, i förekommande fall, har motsvarande licenser för utnyttjanderättigheterna för immateriella och industriella rättigheter på webbplatsen, såväl som till allt innehåll som erbjuds där, inklusive, men inte begränsat till, själva plattformen, texter, fotografier eller illustrationer, logotyper, varumärken, grafik, design, gränssnitt eller annan information eller innehåll och tjänster som är tillgängliga via densamma.
Under inga omständigheter ska det förstås att åtkomst, surfning och användning av webbplatsen av användaren innebär ett avstående, överföring, licens eller fullständig eller partiell överföring av nämnda rättigheter av 24Genetics. Genom att gå in på webbplatsen förvärvar användaren en rätt att använda innehållet och/eller tjänsterna på webbplatsen inom en inhemsk räckvidd och enbart i syfte att dra nytta av tjänstens fördelar i enlighet med detta dokument.
Hänvisningar till varumärken eller handelsnamn eller andra särskiljande tecken, oavsett om de ägs av 24Genetics eller tredje part, innebär förbud mot deras användning utan medgivande från 24Genetics eller deras legitima ägare. Vid inget tillfälle, såvida inte annat uttryckligen anges skriftligen av 24Genetics, ger åtkomst, surfning eller användning av webbplatsen eller dess innehåll användaren någon som helst rättighet över de särskiljande tecken som ingår däri.
Alla immateriella och industriella rättigheter till innehållet på webbplatsen är förbehållna och i synnerhet är det förbjudet att modifiera, kopiera, reproducera, offentligt kommunicera, tillgängliggöra, transformera eller distribuera, på något sätt och i någon form, helt eller delvis av innehållet som ingår däri, för offentliga eller kommersiella ändamål, utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från 24Genetics eller, i förekommande fall, från ägaren av motsvarande rättigheter.
Likaså är det förbjudet att ta bort eller manipulera upphovsrättsindikationer eller andra krediter som identifierar innehavare av rättigheter till innehållet på webbplatsen, såväl som tekniska skyddsanordningar, digitala fingeravtryck eller någon skyddsmekanism eller information som ingår däri.

 

V. HYPERLÄNKAR

A) Hyperlänkar till webbplatsen 24Genetics på andra plattformar och webbplatser eller sociala nätverk.
Upprättandet av hyperlänken innebär inte i något fall förekomsten av en relation mellan 24Genetics och ägaren av webbplatsen där den är etablerad, och inte heller 24Genetics godkännande och godkännande av innehållet eller tjänsterna i den senare.
Användare och i allmänhet de personer som avser att skapa hyperlänkar mellan sin webbsida och denna sida måste följa följande regler:

1:a) Förhandstillstånd från 24Genetics kommer inte att krävas när hyperlänken endast tillåter åtkomst till hemsidan, så att den inte återger den på något sätt. Alla andra former av hyperlänkar kräver skriftligt tillstånd från 24Genetics.

2:a) Hyperlänkar från sidor som innehåller teman, namn, material, information eller innehåll som är olagligt, olagligt, ärekränkande eller strider mot moral eller allmänt accepterade goda seder eller allmän ordning, eller som bryter mot tredje parts rättigheter, är förbjudna.

3:e) Inga ramar ska skapas med denna webbsida eller på denna webbsida.
4.) Inga falska, felaktiga eller stötande uttalanden eller indikationer får göras om denna webbsida eller om innehållet som tillhandahålls av den, eller om 24Genetics, dess chefer, anställda, medarbetare eller personer relaterade till sidan av någon anledning, eller om dess användare .

5.) Det ska inte anges eller underförstås att 24Genetics har auktoriserat hyperlänken, eller att den har övervakat eller på något sätt antagit innehållet som erbjuds eller gjorts tillgängligt på webbsidan där hyperlänken är etablerad.

6) Med undantag för de tecken som utgör en del av själva hyperlänken, får webbsidan där hyperlänken är etablerad inte innehålla något varumärke, kommersiellt namn, benämning, logotyp, slogan eller några andra särskiljande tecken som tillhör 24Genetics. Följaktligen får hyperlänken endast innehålla det som är absolut nödvändigt för att identifiera hyperlänkens destination.
På samma sätt kan 24Genetics själv göra tillgängliga för användare, genom olika verktyg och applikationer, länkar som tillåter användare att komma åt webbplatsen från olika sidor. Inkluderingen av dessa länkar är uteslutande i syfte att underlätta användarnas åtkomst till webbplatsen.
Etableringen av dessa länkar innebär inte förekomsten av någon relation mellan 24Genetics och ägaren, tillverkaren eller distributören av plattformen där länken är belägen, inte heller godtagande och godkännande av den förstnämnda av innehållet eller tjänsterna på plattformarna som omdirigerar, är ägaren, tillverkaren eller distributören ensam ansvarig för dem.
I inget fall delar 24Genetics med Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube eller något annat socialt nätverk som kan inkorporeras på webbplatsen någon personlig information om dess användare, dess enda syfte är det som fastställs i detta dokument, såväl som i SEKRETESSEN POLICY för webbplatsen. I denna mening kommer all information som användaren vill lämna till dessa plattformar att vara under hans/hennes eget ansvar, och 24Genetics kommer inte att ingripa i denna process.
Aktiveringen och användningen av dessa länkar kan innebära identifiering och autentisering av användaren (med hjälp av inloggning eller lösenord) på motsvarande plattformar, helt utanför webbplatsen och utanför 24Genetics kontroll. Genom att komma åt externa nätverk går användaren in i en miljö som inte kontrolleras av 24Genetics, för vilken 24Genetics inte tar något ansvar för säkerhetsinställningarna för dessa miljöer.
Eftersom 24Genetics inte har någon kontroll över innehållet på sådana kanaler, accepterar och samtycker Användaren att 24Genetics inte tar något ansvar för innehållet eller tjänsterna som Användaren kan komma åt på sådana webbplatser, eller för något innehåll, produkter, tjänster, reklam eller annat material som är tillgängligt på sådana webbplatser. Av denna anledning måste användaren vara extremt försiktig i utvärderingen och användningen av informationen, innehållet och tjänsterna som finns i de länkade kanalerna, och om den egna eller tredje parts information som han/hon vill dela i dessa kanaler.
B) Hyperlänkar etablerade på 24Genetics webbplats till andra webbplatser
Webbplatsen kan visa länkar till andra webbsidor med hjälp av olika knappar, länkar, banners, inbäddat innehåll etc.
24Genetics informerar om att dessa webbsidor hanteras direkt av tredje part, så att 24Genetics inte har någon makt eller medel, mänskliga eller tekniska, att i förväg veta, kontrollera eller godkänna all information, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra plattformar som länkar till. kan upprättas från webbplatsen.
Följaktligen kan 24Genetics inte ta någon form av ansvar för någon aspekt relaterad till någon plattform eller webbsida till vilken en länk kan upprättas från webbplatsen. Specifikt, och som exempel och inte begränsande, kan 24Genetics inte ta någon form av ansvar för dess drift, åtkomst, data, information, filer, kvalitet och tillförlitlighet av dess produkter och tjänster, dess egna länkar och/eller något av dess innehåll, i allmänhet; inte heller för virus eller andra skadliga element som kan orsaka förändringar i användarens datorsystem, eller i dess dokument eller filer.
Om användare har faktisk kunskap om att aktiviteterna som utförs via dessa tredje parts webbsidor är olagliga eller strider mot moral och/eller allmän ordning, bör de omedelbart meddela 24Genetics så att länken till sådana webbsidor kan inaktiveras.
I vilket fall som helst innebär upprättandet av någon typ av länk från webbplatsen till en annan webbsida inte att det finns någon typ av relation, samarbete eller beroende mellan 24Genetics och den person som är ansvarig för den externa webbsidan.
Sådana hyperlänkar utgör inte heller några förslag eller rekommendationer från 24Genetics sida.

 

VI. REGLER FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Användaren samtycker till att göra korrekt användning av webbplatsen och dess innehåll i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning och detta dokument, samt i enlighet med reglerna för samexistens, moral och allmänt accepterade goda seder, och i enlighet med varningarna och instruktioner som kommer till hans/hennes kännedom, antingen genom detta dokument eller genom någon annan plats i innehållet som utgör webbplatsen.
Följaktligen är det inte tillåtet (och därför kommer konsekvenserna att vara användarens ensamma ansvar) att komma åt eller använda webbplatsen för olagliga eller obehöriga ändamål, oavsett om de har ett ekonomiskt syfte eller inte.
I synnerhet, och utan att följande lista är uttömmande, utan endast illustrativ, är det förbjudet:
– Använd webbplatsen och något av dess innehåll för ändamål eller med effekter som är olagliga, förbjudna enligt detta dokument eller av gällande lagstiftning.
– Använd webbplatsen på något sätt som kan orsaka skada, avbrott, ineffektivitet eller defekter i dess drift eller i en tredje parts dator.
– Använd webbplatsen för överföring, installation eller publicering av virus, skadlig kod eller andra skadliga program eller filer
– Använd webbplatsen på ett sätt som utgör ett intrång i 24Genetics eller tredje parts rättigheter, eller som kan orsaka -direkt eller indirekt - någon form av skada eller skada
– Använd webbplatsen för att överföra eller publicera material av ärekränkande, kränkande, rasistiskt, vulgärt, nedsättande, pornografiskt eller obscent eller hotfullt eller som kan orsaka irritation för någon person
– Använd webbplatsen på ett olagligt sätt, mot god tro, moral och allmän ordning.
– Att komma åt eller interagera med webbplatsen under falsk identitet, utge sig för att vara en tredje part, använda en profil eller utföra någon annan åtgärd som kan leda till förvirring om identiteten för ett meddelandes ursprung
– Få obehörig åtkomst till någon del av webbplatsen, andra system eller nätverk som är anslutna till den, någon 24Genetics-server, genom hackning eller förfalskning, lösenordsutvinning eller andra olagliga metoder
– Brott mot, eller försök att bryta mot, säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna för webbplatsen eller något nätverk som är anslutet till webbplatsen, eller säkerhets- eller skyddsåtgärder som är inneboende i innehållet på webbplatsen
– Vidta någon åtgärd som orsakar oproportionerlig eller onödig påfrestning på webbplatsens infrastruktur eller 24Genetics system eller nätverk, samt system och nätverk kopplade till webbplatsen; och
– Ange uppgifter som är uppenbart falska.
Användarens brott mot någon av ovanstående skyldigheter kan leda till att 24Genetics vidtar lämpliga åtgärder som skyddas av lag och vid utövandet av dess rättigheter eller skyldigheter, och kan leda till radering eller blockering av den kränkande användarens konto , utan möjlighet till någon ersättning till användaren för eventuella skador som orsakats.
24Genetics förbehåller sig rätten att ta bort allt innehåll, bidrag eller kommentarer som strider mot lag, moral eller allmän ordning, inklusive, men inte begränsat till, sådana som kränker personens värdighet, är diskriminerande, rasistiska, främlingsfientliga, strider mot ungdomar eller barndom, pornografisk eller mot allmän säkerhet.
I vilket fall som helst kommer 24Genetics inte att ansvara för de åsikter som uttrycks av användare via forum, chattar eller andra deltagandeverktyg.

 

VII. ANSVAR OCH GARANTIER

24Genetics förklarar att det har vidtagit alla nödvändiga åtgärder, inom sina möjligheter och den senaste tekniken, för att garantera att webbplatsen fungerar korrekt och för att minimera systemfel, både ur teknisk synvinkel och vad gäller det publicerade innehållet, som samt att undvika förekomst och överföring av virus och andra komponenter som är skadliga för användarnas datorsystem.
Men i vilket fall som helst kan 24Genetics inte garantera eller hållas ansvarigt för:
– fullständig sanningsenlighet, noggrannhet, tillförlitlighet, användbarhet och aktualitet av absolut allt innehåll på webbplatsen;
– tillgängligheten och kontinuiteten i driften av webbplatsen, dvs. frånvaron av avbrott eller fel vid åtkomst till webbplatsen;
– Fel eller avbrott i telekommunikationsnäten som orsakar avstängning, indragning eller avbrott av tjänsten för portalen under tillhandahållandet av samma eller med tidigare tecken; ingen av
– frånvaron av virus, maskar eller något annat skadligt datorelement (användaren ansvarar för att det finns lämpliga verktyg för att upptäcka och desinficera skadliga datorprogram).
Följaktligen, och som en sammanfattning, garanterar 24Genetics inte och ansvarar inte för: (i) den fortsatta driften av webbplatsen, tillgången till den och den goda kvaliteten på dess drift; (ii) frånvaron av fel i innehållet på webbplatsen; (iii) frånvaron av virus eller andra skadliga element på webbplatsen eller på servern som tillhandahåller den; (iv) webbplatsens osårbarhet eller omöjligheten att bryta mot de säkerhetsåtgärder som antagits för den; (v) bristen på användbarhet eller prestanda för innehållet på webbplatsen; (vi) skador eller skada som orsakats, till sig själv eller till en tredje part, av någon person som bryter mot villkoren, reglerna och instruktionerna som fastställts av 24Genetics; och (vi) uppfyllandet av förväntningarna på användbarhet som användarna kan ha tillskrivit sidan och dess innehåll.
24Genetics förbehåller sig rätten att när som helst göra så många ändringar och modifieringar som den anser vara lämpliga och nödvändiga för webbsidan, utan att det krävs förvarning.
VIII. AVSTÄNGNING AV WEBBPLATSEN SOM EN SANKTION
24Genetics förbehåller sig rätten att avbryta, modifiera, begränsa eller avbryta, antingen tillfälligt eller permanent, åtkomst, surfning, användning, värd eller nedladdning av innehåll eller användning av tjänster på webbplatsen, med eller utan föregående meddelande, för användare som bryter mot någon av bestämmelserna som beskrivs häri, utan möjlighet för användaren att kräva ersättning för denna orsak.

 

IX. ÄNDRING AV WEBBPLATSEN OCH VARAKTIGHET PÅ SAMMA

24Genetics förbehåller sig rätten att ändra presentationen, konfigurationen och innehållet på webbplatsen utan föregående meddelande.
Likaså kan 24Genetics avsluta, avbryta eller avbryta, när som helst och utan föregående meddelande, åtkomsten till innehållet på webbplatsen, utan möjlighet för användaren att kräva någon som helst kompensation. Efter en sådan uppsägning ska förbuden mot användning av innehållet som anges i detta dokument fortsätta att gälla.

 

X. KLAUSULernas Ogiltighet

I händelse av att någon bestämmelse i detta dokument förklaras ogiltigt eller omöjlig att verkställa, helt eller delvis, av någon domstol, domstol eller behörigt administrativt organ, ska sådan ogiltighet eller omöjlighet att verkställa inte de återstående bestämmelserna i detta dokument.

 

XI. JURISDIKTION

För alla frågor som kan uppstå angående tolkningen, tillämpningen och efterlevnaden av dessa ANVÄNDARVILLKOR för webbplatsen, såväl som för lösning av tvister som uppstår från eller relaterade till webbplatsen, samtycker 24Genetics och användaren till att underkasta sig jurisdiktionen av domstolar och domstolar i staden Madrid (Spanien), som uttryckligen avstår från annan jurisdiktion som kan motsvara dem.

 

XII. TILLÄMPLIG LAG

Dessa ANVÄNDARVILLKOR regleras av spansk lag.

 

XIII. KONTAKT ADRESS

För alla förtydliganden angående dessa användarvillkor eller andra aspekter har användaren följande adresser till sitt förfogande:
Huvudkontor för "24GENETICS, SL": Paseo de la Castellana, n.º 95, 28:e våningen, Madrid (CP 28046).
E-postadress: info@24genetics.com
Telefonsupport: +34 910 059 099

 

Denna engelska version av dokumentet är endast i informationssyfte och har inget juridiskt värde, så den enda juridiskt bindande versionen av detta avtal är den spanska versionen, som kan konsulteras på https://24genetics.es/terminos-de-uso/

 

 

  0
  Varukorg
  din vagn är tom
   Kalkylera Frakt
   Applicera kupong